http://www.alarmservice.org

Hallingdal Alarmservice AS er et offentlig godkjent vaktselskap som dekker kommunene Hol, Ål, Gol, Nes og Flå. Vi har samarbeidsavtale med Sectoralarm og vårt hovedkontor ligger på Geilo.

 

 

Vi forestår med egene montører ved installasjon av innbrudds -og brannalarm, samt låsesystemer. Alle alarmanlegg tilknyttes Sector alarmsentral, som vil varsle oss ved alarm, og eventuelt politi / brannvesen. Hallingdal Alarmservice AS vil kunne foreta sikring av skadested etter innbrudd, brann, vannlekkasjer etc. Utover dette kan vi tilby vekter- og sikkerhetsrunder i bolig- eller hyttefelt, vaktmestertjeneste, samt formidling av håndverkertjenester.

 

Ved motatt alarm vil vi følge en på forhånd avtalt instruks, som vanligvis foregår slik:

 

     Sector alarmsentral kontrollringer abonnenten.

     Utrykning fra Hallingdal Alarmservice AS for utvendig og innvendig kontroll av alarmstedet.

     Varsling av politi ved mottatt alarm, samt ved konstatert skade/innbrudd.

     Hallingdal Alarmservice AS sikrer stedet i henhold til forsikringsselskapenes krav. Ved alle uregelmessigheter varsles abonnentens.kontaktpersoner.

 

 

Kontakt oss:

 

Hallingdal Alarmservice AS

Lienveien 24 3580 Geilo     

 

Tlf: 32 09 08 00 Døgnvakt 24 timer.

Faks: 32 09 12 92

 

 

 

Hallingdal Alarmservice AS tilbyr trygghet og sikkerhet for deg og familien. Vårt mål er å sikre dine verdier og dem du har kjær, enten du er hjemme, på jobb eller på reise! Sectoralarm har beredskap hele døgnet og er representert over hele landet.

 

Sikkerhet er en lønnsom investering

Er din bedrift sikret mot innbrudd, ran, hærverk, brann eller andre hendelser?

Daglig oppstår hendelser som skader bedrifter og resultatet kan være dramatisk!

 

 

Vi tilbyr:

     Salg og montering av FG-godkjente alarmer og sikkerhetsutstyr.

     Alarmovervåking.

     Utrykning.

     Vektertjeneste ved tom bolig/hytte.

     Nøkkeloppbevaring / service.

     Salg og montering av lås og låssystemer.

     Vaktmestertjeneste.

     Formidling av håndverk-tjenester.

     Reparasjon og utbedring ved skade.

     Undervisning og opplæring.

 

Flere og flere virksomheter har i dag ønske om å sikre sine lokaler. Økende kriminalitet i samfunnet innebærer større behov for sikring av verdier. Med G4S's brukervennlige innbruddsalarm og TV-overvåkingssystem strategisk plassert i virksomheten, sikrer du deg og kunden mot uvedkommende med uærlig hensikter.